Vaak is jobcoaching het verlengstuk van een re-integratietraject of vanuit detachering in werk. UWV vergoedt de kosten van jobcoaching voor de mensen met een Wajong en mensen met een WIA indicatie,

De jobcoaches coachen mensen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en het verbeteren van vaardigheden. Dit kan in diverse vormen gebeuren, denk hierbij aan coaching on the job of gesprekken op locatie. Belangrijk is dat op individueel niveau een plan van aanpak wordt opgesteld. Maatwerk staat voorop! Afhankelijk van de situatie kan de jobcoach het volgende doen:

• Het leren omgaan met situaties op en rond het werk
• Het aanbrengen van structuur door het opstellen van een leerplan en een werkschema
• Het adviseren van de werkgever/functioneren als aanspreekpunt/vraagbaak
• Het helder krijgen van knelpunten, bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoeren van de taken